224 321 930
Profesionálové s letitými zkušenostmi

O nás

Společnost GLOBSTAV s.r.o. byla založena společenskou smlouvou dne 13.6.2000 a je vedená u Městského soudu v Praze ode dne 10.7.2000, oddíl C, vložka 78031.

Majiteli – společníky firmy jsou Michal Bareš, Ing. Zdeněk Fulín, Radovan Rakus a Jiří Sklenář. Jednateli firmy jsou Michal Bareš a Ing. Zdeněk Fulín. Odpovědným zástupcem pro předmět podnikání je jednatel Ing. Zdeněk Fulín, který je držitelem Osvědčení ČKAIT o autorizaci číslo 5915. Předmětem podnikání společnosti je především realizace zakázek v pozemní výstavbě – novostavby i rekonstrukce včetně památkově chráněných objektů. Firma při své činnosti využívá mnohaleté zkušenosti svých společníků v oboru. Společnost je odborně schopna zajistit tyto zakázky komplexně – od zajištění projektu, přes realizaci řemesel HSV i PSV, po zajištění kolaudace stavebním úřadem.

Firma Globstav s.r.o. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu do výše 20 mil. Kč.

Tým kvalifikovaných řemeslníků a pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru pozemních staveb společnosti Globstav nabízí a provádí stavební práce řemesel HSV i PSV. Garantuje výbornou kvalitu provedených prací v souladu s platnými normami a technickými předpisy pro provádění staveb. Při stavbách novostaveb využívá moderní technologie. Naproti tomu při opravách památek používá původních stavebních technologií dle pokynů odpovědných pracovníků památkové péče.

Výše obratu firmy Globstav s.r.o. v cenách včetně DPH:

V období 09-12/2000 společnost realizovala zakázky za 20,3 mil. Kč,
v období 01-12/2001 za 30,5 mil. Kč
v období 01-12/2002 za 57,2 mil. Kč
v období 01-12/2003 za 74,3 mil. Kč
v období 01-12/2004 za 69,1 mil. Kč
v období 01-12/2005 za 35,5 mil. Kč
v období 01-12/2006 za 63,6 mil. Kč
v období 01-12/2007 za 55,3 mil. Kč
v období 01-12/2008 za 67,5 mil. Kč
v období 01-12/2009 za 85,8 mil. Kč
v období 01-12/2010 za 66,8 mil. Kč
v období 01-12/2011 za 40,8 mil. Kč
v období 01-12/2012 za 34,6 mil. Kč
v období 01-12/2013 za 24,9 mil. Kč
v období 01-12/2014 za 25,3 mil. Kč
v období 01-12/2015 za 19,9 mil. Kč
v období 01-12/2016 za 22,9 mil. Kč
v období 01-12/2017 za 21,8 mil. Kč