224 321 930
Profesionálové s letitými zkušenostmi

O nás

Společnost GLOBSTAV s.r.o. byla založena společenskou smlouvou dne 13.6.2000 a je vedená u Městského soudu v Praze ode dne 10.7.2000, oddíl C, vložka 78031.

Majiteli – společníky firmy jsou Michal Bareš, Ing. Zdeněk Fulín, Radovan Rakus a Jiří Sklenář. Jednateli firmy jsou Michal Bareš a Ing. Zdeněk Fulín. Odpovědným zástupcem pro předmět podnikání je jednatel Ing. Zdeněk Fulín, který je držitelem Osvědčení ČKAIT o autorizaci číslo 5915. Předmětem podnikání společnosti je především realizace zakázek v pozemní výstavbě – novostavby i rekonstrukce včetně památkově chráněných objektů. Firma při své činnosti využívá mnohaleté zkušenosti svých společníků v oboru. Společnost je odborně schopna zajistit tyto zakázky komplexně – od zajištění projektu, přes realizaci řemesel HSV i PSV, po zajištění kolaudace stavebním úřadem.

Firma Globstav s.r.o. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu do výše 20 mil. Kč.

Tým kvalifikovaných řemeslníků a pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru pozemních staveb společnosti Globstav nabízí a provádí stavební práce řemesel HSV i PSV. Garantuje výbornou kvalitu provedených prací v souladu s platnými normami a technickými předpisy pro provádění staveb. Při stavbách novostaveb využívá moderní technologie. Naproti tomu při opravách památek používá původních stavebních technologií dle pokynů odpovědných pracovníků památkové péče.